ข้อตกลงในการทำธุรกิจประมงที่ยังไม่ลงลอยกันในสหราชอาณาจักร

ข้อตกลงในการทำธุรกิจประมงที่ยังไม่ลงลอยกันในสหราชอาณาจักร

ในสหราชอาณาจกร (UK), ข้อตกลงในการทำธุรกิจประมงยังไม่ลงลอยกันในขณะนี้ เนื่องจากสหราชอาณาจกรได้ออกจากสหภาพยุโรป (EU) ในวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2020 ดังนั้นจึงไม่สามารถลงตราไปสู่นโยบายประมงของ EU และต้องประสานกับองค์การของตนเอง. การทำธุรกิจประมงใน UK ตอนนี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายสากลที่สหราชอาณาจกรได้แต่งตั้งขึ้นหลังการออกจาก EU.

การทำธุรกิจประมงใน UK ในปัจจุบันต้องประสานกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายสากลที่กำหนดโดยหน่วยงานและหน่วยงานหลายแห่ง เช่น หน่วยงานรัฐ, หน่วยงานอุทธรณ์, และหน่วยงานทางทะเล การอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการประมงและการเก็บเหยื่อต่างก็จะต้องขอจากหน่วยงานเหล่านี้.

นอกจากนี้, การทำธุรกิจประมงใน UK ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสากลเพื่อรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และความปลอดภัยของการประมง. การประมงที่ไม่ถูกควบคุมอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม, และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายท้องถิ่นและสากล.

คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจประมงใน UK คือตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่คุณต้องการทำธุรกิจ และร้องขออนุญาตที่จำเป็นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้, สหราชอาณาจกรอาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกิจประมงในอนาคต ดังนั้นคุณควรติดตามข่าวสารและอัปเดตการจัดการธุรกิจของคุณตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น.