บทความดีๆ จาก bim100

บทความดีๆ จาก bim100bim100  ช่วยในเรื่องของเบาหวาน และ แรงดัน ผลการวิเคาะห์ออกมาแล้วว่า ผู้เจ็บป่วยที่เป็นเบาหวานนั้น ต้องให้ไม่มีอาการล้มป่วยก็สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ ส่วนใหญ่คนไข้เบาหวานมักมีสภาวะน้ำตาลต่ำ เนื่องจากทานอาหารไม่ได้ ดังนั้นควรลดยาเบาหวาน ปัญหานี้ค่อนข้างตอบตรง ๆ ได้อย่างยากลำบาก เนื่องจากผลลัพธ์ในคนไข้ยามเจ็บป่วยอาจเกิดได้ใน ภาวะน้ำตาลทรายสูง หรือ ภาวะน้ำตาลต่ำ เบาหวานนั้นเกิดจากอะไร หลายคนคงที่จะทราบถึงว่าการเป็นรึเบาหวาน หรือแรงดันเกิดจากอะไรได้มั่ง

เบาหวานนั้น เกิดได้จาก ภาวการณ์ไม่เท่าของฮออร์โมนอินซูลิน บทสรุป คือ น้ำตาลในเลือดฝาดสูงผิดปกติ เบาหวานนั้นเป็นโรคที่พบตั้งแต่โบราณกาล คุณๆอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่า ถ้าชิมปัสสาวะคนไข้เบาหวานแล้วจะมีรสชาติที่หวาน ซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องจริง ๆ เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลเป็นส่วนมาก จึงทำให้ ปริมาณน้ำตาลเหล่านั้นได้ปนออกมาจากน้ำปัสสาวะ คนไข้เบาหวาน หรือถ้าจะตรวจสอบได้ง่าย ๆ เมื่อเราเข้าไป ปัสสาวะแล้ว มีมดมาตรงบริเวน ที่เราทำการปัสสาวะ นั้นและ ถือว่าเราได้เป็นโรคเบาหวานเป็นที่พร้อมแล้ว

โรคเบาหวาน เกิดจากความ กับการที่ได้ ดื่ม bim100 เพี้ยนเป็นอย่างมาก ของร่างที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเชื้อสายสูงเกินไป โรคเบาหวานจะมีอาการเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถเรียกใช้น้ำตาลได้ อย่างตามที่ต้องการ  ซึ่งโดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนภายใต้การควบคุม ของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถเรียกเอานำน้ำตาล-แดงไปใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในสายเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาพแทรกซ้ำที่เอาจริงเอาจังได้เบาหวานคืออะไร มีเหตุเดิมจากกระไร

เบาหวานตรงนี้นั้นถ้าจะให้อุปมานี้นั้นก็จะให้พูดได้เพราะว่าง่าย เพราะว่าตัวคนเรานั้นหยิบว่าเป็นปั้มน้ำ และ น้ำในระบบก็คือโลหิตของเราโดยปรกติ แล้วปั้มน้ำก็จะทำงานได้อย่างปรกติ แต่ขณะมีการทำให้น้ำในระบบนั้นคลอดความพลาดพลั้ง หรือความข้นขึ้น หรือก็คือการรวมน้ำตาลลงไปในน้ำ น้ำในระบบก็จะมีความหนืดขึ้น ปั้มหัวใจ ก็จะต้องดำเนินงานหนักขึ้น ท่อน้ำ หรือ หลอดเลือด ก็ต้องรับแรงดันที่มากขึ้น ดังนั้นคนที่จะเป็นโรคเบาหวานก็จะมีโอกาสปรากฏโรคแทรกซ้อนซ้อนกับอวัยวะ ต่าง ๆ ขึ้นได้

และตอนนี้ผมได้มีการทำให้ ความเจ็บป่วยนี้สามารถเบาลงได้ นั้นก็ถือการรับประทาน bim100 ซึ่งในตัว bim100 ตรงนั้นจะมีมาตังค์ที่สำคัญต่าง ๆ แก่ในร่างกายของเรา นั้นมีแต่สารที่เป็นค่าเป็นเป็นการใหญ่ และมีผลมาให้ได้ รีวิวซึ่งกันและกัน เยอะแยอะบริบูรณ์และอยากจะขอฝาก bim100 เอาไว้่ด้วยนะครับ