บ้านมือสองมีราคาถูกกว่าบ้านใหม่ถึง 30%

ปัจจุบันบ้านมือสองยังถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคา เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับที่อยู่อาศัยใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกัน และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยป็นของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น

บ้านมือสอง ทางเลือกในการซื้อที่อยู่อาศัยและการลงทุน

อย่างไรก็ตามบ้านมือสองซึ่งมีราคาไม่ถึง 1 ล้านบาทในตลาดซื้อขายบ้านกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากบ้านมือสองราคาถูกกว่าบ้านใหม่ถึง 30% นอกจากนี้ผู้ซื้อมีกำลังซื้อไม่มาก ประกอบกับไม่มั่นใจว่าจะกู้ซื้อบ้านจากธนาคารได้หรือไม่ เพราะเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อจากธนาคารมีความเข้มงวด จึงทำให้คนมองหาบ้านราคาถูกมากขึ้น

สถานการณ์ทรัพย์สินรอขายในกลุ่มที่อยู่อาศัยบ้านมือสองในปีนี้จะเข้ามาในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์จะนำทรัพย์สินรอขายออกมาระบายในราคาถูกกว่าปีก่อนถึง 20% เพื่อรองรับกับความต้องการในที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นของผู้บริโภค ซึ่งส่วนหนึ่งอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ปีนี้ตลาดมือสองมีความคึกคักมากขึ้นและถือเป็นโอกาสดีของผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อบ้านมือสอง

ทั้งนี้ปัจจัยที่เอื้อต่อการซื้อและลงทุนบ้านมือสองเพิ่มขึ้นมาจากราคาที่ต่ำว่าบ้านใหม่ 30-50% จึงเป็นทางเลือกในการซื้อที่อยู่อาศัยและการลงทุน อยู่ในทำเลที่หายากและมีโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง เอื้อต่อการตัดสินใจซื้อ การผ่อนปรนมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งมาตรการรัฐบาลที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก