เราจะทราบได้อย่างไร ว่า กล้องวงจรปิด CCTV จะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

เราจะทราบได้อย่างไร ว่า กล้องวงจรปิด CCTV จะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

กล้องวงจรปิดCCTV ในปัจจุบันหนี้หน่อยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้กล้องวงจรปิดกันมาอย่างกว้างขวาง ท่านจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าตัวท่านเองจะไม่ถูกละเมิดสิทธิในเรื่องนี้ แม้ในบางทีขณะที่เรานั้นนั่งทำงาน ยังมีกล้องบันทึกตลอดเวลา พวกเราต้องมองย้อนไปถึงที่กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการตรวจจับสัญญาณไฟจราจร เพื่อตรวจจับผู้ที่ฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจร พบว่าเพียงแค่ 4 เดือนนั้น มีผู้ที่กระทำความผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

ไปแล้วถึง 183,303 ราย โดยเรียกเก็บเงิน รายละ 500 บาท รวมเงิน 25,000,000 บาทแล้วจาก 30 สีแยกทั่ว กทม. นี่มองในด้านที่ กทม.ใช้ กล้องวงจรปิดCCTV  เพื่อความมั่นคง 699 ตัว ที่อยู่ในเขตต่าง ๆ รวมๆ กันแล้ว มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แล้วอยู่ไม่ต่ำว่า 10,000 ตัว และตอนนี้ทาง กทม.มีโครงการที่จะติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มอีก 10,000 ตัวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

และนอกจากนี้แล้ว กทม.ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานีบริการน้ำมันฯ เชื่อมต่อสัญญาณร่วมกับหน่วย งานราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัย ภายในปี 2555 สำนักงาน นโยบายและแผนการขอส่งและ จราจร (สนข.) จะเปิดศูนย์บูรณาการข้อมูลการจราจรแบบ อัจฉริยะ ใช้กล้องวงจรปิด CCTV มาเชื่อมโยงข้อมูล ประชาชนและสามารถดูข้อมูล ทางออนไลน์ จากมือถือได้เลย หมายความว่า

ข้อมูลในกล้องวงจรปิด CCTV มีช่องทางเผยแพร่ออกไปได้อย่างกว้างขวางขึ้น ด้านสำนักงานปลัดกระทรวงหาดไทย ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้งบประมาณ 696 ล้านบาท ในจังหวัดนราธิวาสใช้การไดแล้ว ในเวลานี้ นอกจากนั้นยังมีโครงการใหม่ ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV อีกหลากหลายโครงการเลยก็ว่าได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น ในขณะนี้ทุกจังหวัด ก็ได้เริ่มที่จะมีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง รวมความแล้วทันทีที่ท่านออกจากบ้าน ท่านจะถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิด CCTV ตลอดทาง ตลอดเวลา แต่มีคำถามว่า หนึ่ง ข้อมูล ในๆ กล้องวงจรปิด CCTV มีมาตรฐาน หรือมีแนวทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่ หรือยัง สอง เจ้าหน้าที่ๆ ใช้กล้องวงจรปิด CCTV มีใครเป็นคนควบคุมดูแล และรับผิดชอบ

สาม การนำข้อมูลที่บันทึกไปตัดต่อประมวลผล เพื่อติดตาม สังเกตพฤติกรรมบุคคล เฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และมีความส่วนตัว ทำได้อย่างไร และ สี่ การนำภาพที่บันทึกมาเผยแพร่ ทำซ้ำ นำมาออกสื่อ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทำได้อย่างไร เพราะการที่จะนำข้อมูลส่งสัญญาณทางอินเตอร์เน็ต เห็นพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นส่วยตัวที่ ควรปกปิดทำได้อย่างไร ปัญหาที่สำคัญในเวลา นี้คือ เท่าที่ทราบเลย

ทุกหน่วยงานที่ได้เข้ามา บริการจัดการเกี่ยวกับการดูแล กล้องวงจรปิดCCTV นั้น ไม่มีความชัดเจน หรือ แนวทางต่างๆ ที่จะ และไม่มีความพร้อมในสิ่งต่าง ๆ ไม่มีความรับผิดชอบต่าง ๆ จึงทำให้ ไม่มีความมั่นใจกับ หน่อยงานที่ต้องเข้ามารับผิดชอบใน สิ่งต่าง ๆ