เกณฑ์ในการเลือกมหาวิทยาลัยเรียนต่อประเทศ

ก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศจำเป็นต้องเลือกมหาวิทยาลัย และสาขาที่เรียนให้แน่ชัด ซึ่งเกณฑ์ในการเลือกในแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไป ดังนี้
ลำดับมหาวิทยาลัย University Ranking

University Ranking เป็นการจัดลำดับมหาวิทยาลัยแบบนานาชาติ โดยสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น QS World University Rankings ที่เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลกโดย Quacquarelli Symonds ซึ่งได้รับการยอมรับจาก International Ranking Expert Group นอกจากนี้ ยังมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Times Higher Education World University Rankings ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ในการวัดก็จะมีความคล้ายคลึงกัน ดังนี้

สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน เช่น ปริมาณสัดส่วนผู้สอนต่อนักศึกษา และความสามารถ การได้รับรางวัลของผู้สอน เป็นต้น
ปริมาณการทำงานวิจัย รวมถึงรายได้ที่ได้จากงานวิจัย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น สัดส่วนนักศึกษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัย และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมีผู้เขียนร่วมเป็นชาวต่างชาติ

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพการสอน แต่เป็นเพียงตัวชี้วัดที่บางหน่วยงานจัดขึ้น ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัย แต่ลำดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆ ปี
สาขาที่โดดเด่น Ranking by Subject

การเลือกเรียนจาก Ranking by Subject ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับ University Ranking แต่เป็นการจัดลำดับเฉพาะสาขาเท่านั้น เช่น มหาวิทยาลัย A อาจจะมี University Ranking ไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ แต่ Ranking by Subject ที่ต้องการเข้าศึกษา กลับอยู่อันดับหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นพิเศษ
งบประมาณ

ค่าเทอมในแต่ละสถาบันและแต่ละสาขาวิชาก็จะมีความแตกต่างกันออกไป การเลือกที่เรียนจากงบประมาณที่สามารถจ่ายไหว ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกที่ดีทีเดียว เพราะก็จะไม่ทำให้เราเหนื่อยกับการแบกภาระค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ที่สำคัญยังได้เรียนในสาขาที่ชอบอีกด้วย